Кинезитерапия

Всеки лечебен или профилактичен метод притежава определени средства за постигане на лечебните или профилактични задачи. Те могат да са общовъздействащи, рутинни, но могат да имат специализирано въздействие върху отделни функции, органи или системи.

В областта на медицината общоприето и основно средство за лечение е медикаментозната терапия. В някои случаи се прилагат допълнителни и по-специални методи, които допълват или заменят общоприетата медикаментозна терапия – диетолечение, физикални средства.

В кинезитерапията основното средство за въздействие върху организма е физическото упражнение във всичките му разновидности – пасивни, активни, подпомагани, със съпротивление, с уреди и без уреди и пр.

Както е известно, в основата на всяко физическо упражнение стои движението. То е основата на цялостното поведение на човека от раждането до дълбока старост.

Като основно средство на кинезитерапията физическите упражнения са обект на продължителни и целенасочени проучвания, с които се доказва тяхното многостранно въздействие върху организма – профилактично, лечебно, спортно-възстановително, поддържащо. Разширява се броят и видът на прилаганите в практиката упражнения. Това се отнася не само до активните упражнения, но и до различните пасивни движения, които са в основата на редица специализирани методики – мекотъканни мануални прийоми, ставни мобилизации, тракции, стречинг-техники и пр.

Петков, И, Основи на кинезитерапията, Втора част С., „Тип-топ прес“, 2010